Hala zničená, tovar poškodený, čo teraz? Kto je vinník a kto to zaplatí? …. asi to nie je ťažké uhádnuť … (smiech cez slzy)

Hala zničená, tovar poškodený, čo teraz? Kto je vinník a kto to zaplatí? .... asi to nie je ťažké uhádnuť ... (smiech cez slzy)

Hala zničená, tovar poškodený, čo teraz? Kto je vinník a kto to zaplatí? …. asi to nie je ťažké uhádnuť … (smiech cez slzy)

Hala zničená, tovar poškodený, čo teraz? Kto je vinník a kto to zaplatí? …. asi to nie je ťažké uhádnuť … (smiech cez slzy)